Видана нова книжка

Видана нова книжка

Автори: Г.С. Шестопал, Д. Файфер, З.А. Шестопал, О.П. Чоловська

Перекладач: М.М. Іщук

Рецензент: д-р с.г. наук, проф., член-кор. УААН  І.І. Хоменко (Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка УААН)

Відповідальна за випуск: О.П Чоловська

Виданню цієї книжки сприяли спеціалісти політехнічного університету «Вірджинія Тек», Львівської міської громадської організації “Екотерра” за фінансової підтримки Агентства Міжнародного розвитку США (USAID) Грант EPP-A-00-04-00016-00

В книзі висвітлено біологічні особливості культури яблуні, основні підщепи та сорти, включені до Державного реєстру сортів рослин України і перспективні для інтенсивних насаджень. Подано основи створення скороплідних яблуневих насаджень, технології вирощування різних типів інтенсивних садів, формування, обрізування, догляду за насадженнями, збирання, зберігання та маркетинг плодів яблук.


Викладено матеріали з розвитку основних шкідників і хвороб яблуні, їх біологію та методи захисту насаджень. Наведено основні найбільш шкідливі хвороби плодів яблуні при зберіганні та шляхи зменшення втрат продукції від хвороб в плодосховищах. На основі найновіших наукових досягнень подаються основи інтегрованої системи захисту насаджень, що включає раціональне поєднання агротехнічних, хімічних, біологічних, імунологічних та інших заходів захисту.

Рекомендовано нормативи і строки застосування новітніх, дозволених препаратів, а також заходи безпеки.

Розрахована на викладачів і студентів сільськогосподарських навчальних закладів, наукових співробітників, фахівців, фермерів та садівників-аматорів, власників присадибних господарств.

ВІД АВТОРІВ

Садівництво – важлива галузь сільськогосподарського виробництва, яке забезпечує населення високоякісною продукцією багатою на вітаміни (С, В, В2, В6, В9, Р, РР, провітамін А та інші) і біологічно активні речовини.

Використовують плоди яблуні для приготування соків, варення, джемів, повидла, цукатів, мармеладу, сухофруктів та багато іншого. Тому з давніх-давен яблуня є основною плодовою культурою в нашій країні.

З поглибленням наших знань щодо раціонального харчування людини, надбань лікувального садівництва, ускладненням екологічної ситуації цінність цієї продукції невпинно зростає. Тому в розвинених державах світу вже склався досить високий рівень споживання плодів і ягід 100-160 кг людиною на рік.

В Україні затверджено оптимальну норму споживання плодів і ягід, яка становить 79 кг на одну людину в рік, з них плодів зерняткових порід – 57,5 кг, у тому числі яблук 50 кг.

За останні роки виробництво плодів в Україні становить близько 30 кг на одну людину на рік, що не відповідає фізіологічно-оптимальним нормам споживання.

Плоди яблуні відрізняються від плодів інших порід тим, що їх можна споживати свіжими протягом цілого року. Незважаючи на високу цінність плодів яблуні, рівень їх виробництва в Україні ще надто низький.

Для розвитку промислового садівництва переважна більшість районів України має значний природній і економічний потенціал.

Тому важливим завданням є збільшення виробництва плодів яблук до рівня, який повністю забезпечить внутрішні потреби та виробництво їх на експорт.

В останні роки поряд з великими колективними сільсько­господарськими підприємствами в Україні з’явилась велика кількість фермерських господарств. Зростаючу роль у постачанні населенню плодів має і приватний сектор, в тому числі городні ділянки міських жителів та присадибні ділянки.

Однак не всі вони добре ознайомлені з рекомендаціями наукових установ щодо нових технологій вирощування врожаю, наявності нових високопродуктивних сортів та застосування засобів захисту рослин від шкідників і хвороб.

Тому деякі садівники роблять прорахунки у виборі ділянок та ґрунтів під насадження, висаджують малопродуктивні сорти та підщепи, впроваджують трудомісткі технології, що в поєднанні з незбалансованістю цін на плоди і продукти їхньої переробки та несприятливими погодними умовами призводить до низької продуктивності насаджень.

Забезпечити необхідні знання допоможе пропонована книга.

В книзі висвітлено технології вирощування врожаю, приведено характеристику нових високопродуктивних сортів, особливості догляду за яблуневими насадженнями.

Відомо, що фінансовий успіх гарантують лише сорти, які поєднують скороплідність і високу врожайність, стабільність плодоношення, відмінні смакові якості плодів, стійкість проти хвороб і несприятливих умов навколишнього середовища.

Велика роль в одержанні високих і якісних врожаїв відводиться захисту рослин, тому в книзі приведено опис найнебезпечніших шкідників і хвороб та висвітлено доступні садівникам методи і новітні засоби захисту рослин як при вирощуванні, так і при зберіганні продукції. Приведені системи інтегрованого захисту яблуні від шкідників і хвороб складено з урахуванням найновіших рекомендацій та хімічних і біологічних засобів захисту рослин, що дозволені для використання в сільському господарстві України.

Враховуючи викладене, кожен садівник при створенні нових типів інтенсивних насаджень яблуні на клонових і насінних підщепах повинен вміло і найбільш раціонально використовувати рельєф, ґрунтові відмінності та кліматичні фактори, підбирати кращі стійкі сорти, застосовувати рекомендовані прийоми по догляду за ґрунтом та програми захисту насаджень, що забезпечить високу продуктивність насаджень, еластичність виробництва продукції стосовно до змін кон’юнктури ринку на цю продукцію.

Сподіваємось, що видана книга буде постійним порадником українським садівникам, з допомогою якої вони зможуть краще освоїти рекомендовані технології вирощування високих врожаїв плодів яблуні, що забезпечить рівномірне поступлення грошей і адаптацію виробників до ринкової економіки та розширить виробництво плодів в Україні.

This publication became possible thanks to assistance of the specialists of Virginia Tech and specialists of Lviv Municipal Public Organization “Ecoterra” due to financial support of USAID Grant EPP-A-00-04-00016-00

Biological characteristics of the apple, main rootstocks and varieties included into the State Registry of Varieties of Ukraine, and those with the greatest potential for intensive plantations, are described in this Manual.

Basics of establishing apple orchards that come into bearing early, technologies of intensive orchard cultivation, tree training, grafting, maintenance, and harvest, storage and marketing of apple fruits are provided.

Information on development of the main insects and diseases of apple trees, their biology and methods of control are provided. The most damaging post-harvest diseases of apple fruits and ways of decreasing the resulting losses of production are described. On the basis of current research, basics of integrated crop protection, including rational combination of cultural, chemical, biological, immunological and other measures of protection, are given.

Standards and dates of application of the newest allowed preparations and safety measures are recommended.

The Manual is oriented toward teachers and students in agricultural studies, researchers, specialists, farmers, amateur orchard growers and individual plot owners.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Manual “The Apple – a Commercial Crop in Ukraine” is published within USAID-funded American-Ukrainian Integrated Pest Management Collaborative Research Support Project (IPM CRSP).

The authors of the book are thankful to the USAID for the financial support which enabled publication of the Manual.

We would like to express special gratitude to the Office of International Research and Development of Virginia Tech, to its Director Dr. S.K. DeDatta, and to R. Muniappan and Larry Vaughan, Director and Associate Director of the IPM CRSP.

It is necessary to mention Olena Cholovska, Ukrainian plant protection specialist, and thank her for enthusiasm, persistence and help in preparation of the book.

The experience and support of Zinaida Shestopal were also very helpful.